Biểu dương các đơn vị Tây Nguyên hoàn thành sản lượng với tỷ lệ cao

CSVNO – Lãnh đạo VRG  biểu dương và sẽ tặng bằng khen cùng với tiền thưởng 100 triệu đồng cho Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tái canh 209 ha tại NT Ya Chim. Đó là khẳng định của Chủ tịch HĐQT VRG Trần Ngọc thuận tại buổi sơ kết 6 tháng đầu năm khu vực Tây Nguyên được tổ chức vào sáng 19/7 tại Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum.
Chủ tịch HĐQT VRG phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch HĐQT VRG phát biểu tại hội nghị.

Theo đó, Chủ tịch HĐQT VRG Trần Ngọc Thuận đã biểu dương những đơn vị có tỷ lệ hoàn thành sản lượng 6 tháng đầu năm cao, nhất là các đơn vị Ea H’leo 44,3% kế hoạch; Cao su Sê đạt 41% kế hoạch….Những đơn vị chưa đạt 30% cần cố gắng, nỗ lực hơn trong 6 tháng cuối năm. Trong tình hình khó khăn hiện nay, các đơn vị cần duy trì mối quan hệ với địa phương ngày càng tốt hơn, chú trọng hơn nữa chất lượng sản phẩm của đơn vị mình.

Tại buổi sơ kết, lần lượt 9 đơn vị Tây Nguyên đã báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm và đưa ra một số giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm. Đồng thời, lãnh đạo các đơn vị Tây Nguyên cũng kiến nghị với lãnh đạo VRG nhanh chóng giải quyết, xử lý những tồn tại, vướng mắc của từng công ty như cấp vốn, ứng trước nguồn vốn trong hợp đồng dài hạn đã ký với VRG.

Phát biểu tại buổi sơ kết, Phó TGĐ VRG Trần Công Kha – Phụ trách Tây Nguyên yêu cầu các đơn vị cần thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tuần và nhanh chóng báo cáo tình hình biến động giá cả thị trường trong việc tiêu thụ sản phẩm để nhanh chóng giải quyết khó khăn cho các đơn vị Tây Nguyên. Các đơn vị Tây Nguyên cần thực hiện nghiêm và tích cực hơn nữa trong việc đạt các chứng chỉ quốc gia cũng như quốc tế về chất lượng sản phẩm.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Tham gia góp ý tại buổi sơ kết, ông Hà Văn Khương – TV HĐQT VRG, Trưởng Ban QLKT VRG cho rằng, công tác tái canh của một số đơn vị Tây Nguyên chưa đạt theo yêu cầu, riêng Cao su Kon Tum thì tính vào vấn đề đặc thù. Tuy 6 tháng đầu năm 2019 sản lượng khai thác có thấp hơn so với cùng kỳ năm trước, nhưng cao sơn so với 2016 và 2017.

Kết luận hội nghị. Chủ tịch HĐQT VRG Trần Ngọc Thuận biểu dương những nỗ lực của CBCNV các đơn vị Tây Nguyên trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019, nhất là việc tái canh 209 ha cao su tại NT Ya Chim thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum và 2 đơn vị có tỷ lệ hoàn thành sản lượng cao như Cao su Ea H’leo và Chư Sê. Chủ tịch VRG cũng khẳng định sẽ tặng bằng khen và thưởng 100 triệu đồng cho Cao su Kon Tum vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tái canh 209 ha cao su tại NT Ya chim. Chủ tịch VRG cũng đề nghị CĐ CSVN cũng có hình thức khen thưởng xứng đáng, nhất là với CBCNV của NT Ya Chim.

VĂN VĨNH