Đa dạng các sản phẩm nông, công nghiệp để nâng cao hiệu quả toàn diện

CSVN – Trong năm 2019, ngoài việc tổ chức sản xuất kinh doanh trên nguyên tắc có hiệu quả cao nhất để bảo đảm cổ tức cho cổ đông, ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động, Tập đoàn sẽ tập trung phát triển những lĩnh vực mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Không mở rộng diện tích trồng mới cao su, chỉ tiếp tục tái canh diện tích cao su trung bình khoảng 10.000 hecta. Triển khai việc trồng xen cây rừng bản địa, rừng cây gỗ lớn trong vườn cao su và các khu vực cao su để bảo đảm việc phát triển bền vững và đáp ứng yêu cầu của các tổ chức bảo vệ rừng trên thế giới. Tận dụng những chính sách  ưu đãi của CPTPP và chính sách của Chính phủ phát triển lĩnh vực chế biến gỗ theo chuỗi  giá  trị, đầu tư sản xuất những sản phẩm mới phù hợp với khả năng vùng nguyên liệu và thị trường như viên nén nhiên liệu, ván MDF phủ melamin, veener, ván sàn…

Thu hoạch chuối tại Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng
Thu hoạch chuối tại Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng

Lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trên diện tích đất trồng cao su hiện có sẽ tiếp tục được mở rộng. Năm 2019, tiếp tục chuyển đổi trên 1.000 ha tại Cao su Dầu Tiếng, Phước Hòa, Bà Rịa, Đồng Phú, Mang Yang, Krông Buk Với cây trồng đa dạng (chuối cấy mô, mít, cây có múi, bơ, macca) phù hợp với từng vùng sinh thái. Để giới hạn rủi ro, việc liên kết với đối tác có công nghệ, kinh nghiệm và có thị trường tiêu thụ để thực hiện dự án đang được Tập đoàn xem xét.

Về lâu dài, luôn duy trì và phát triển vị thế là một Tập đoàn kinh tế nông công nghiệp có quy mô lớn; đa dạng các sản phẩm nông, công nghiệp để nâng cao hiệu quả toàn diện của Tập đoàn. Tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường hàm lượng khoa học – kỹ thuật trong sản phẩm, nâng cao giá trị gia tăng trong chuỗi giá trị của sản phẩm; tăng dần giá trị sản phẩm công nghiệp, dịch vụ trong tổng giá trị sản phẩm của Tập đoàn. Tiếp tục thực hiện chủ trương tái cơ cấu, đa dạng hóa sở hữu trong Tập đoàn thông qua việc bán  cổ  phần ra công chúng để nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, hiệu quả doanh nghiệp và tạo nguồn vốn để phát triển Tập đoàn.

Chủ động hội nhập quốc tế, tích cực tham gia các tổ chức, hiệp hội ngành nghề để nâng cao thương hiệu và mở rộng thị trường. Thực hiện tốt vai trò trong chương trình phát triển Nông nghiệp – Nông dân – Nông thôn của Việt Nam bao gồm phát triển sản xuất kết hợp với cơ sở hạ tầng kỹ thuật, sử dụng người lao động dân tộc, không ngừng tăng năng suất và thu nhập của người lao động. Kết hợp hài hòa phát triển kinh tế với nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội, an ninh chính trị và an ninh quốc phòng trong phạm vi tổ chức sản xuất của Tập đoàn.

P.V