Công ty 75: Trao tặng 7 căn nhà tình nghĩa

CSVNO – Sáng 30/3, Công ty 75 (Binh đoàn 15) tổ chức Hội nghị người lao động năm 2019, đánh  giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và đề ra nhiệm vụ năm 2019. Có 200 đại biểu về dự, đại diện cho 2.843 cán bộ, chiến sĩ, người lao động đơn vị.
Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu năm 2019
Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu năm 2019

Báo cáo và các ý kiến phát biểu tại hội nghị khẳng định, mặc dù còn nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, do giá mủ cao su xuống thấp, nhưng năm qua công ty đã phát huy sức mạnh đoàn kết, thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho người lao động, phát huy sức mạnh tập thể, huy động các nguồn vốn đầu tư vào trồng, chăm sóc, thu hoạch, khai thác cao su…

Tiếp tục đầu tư, chăm sóc trên 7.244 ha cao su, trong đó có 4.217 ha cao su kinh doanh. Tuyển dụng mới 49 lao động là thanh niên con em đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ; chế biến sản phẩm đạt chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 3769:2016 và hệ thống quản lý chất lượng IS 9001:2015…nên đã hoàn thành tốt kế hoạch.

Ký kết thỏa ước lao động tập thể
Ký kết thỏa ước lao động tập thể

Theo đó, giá trị sản xuất năm 2018 đạt 343,62 tỷ đồng; doanh thu 331,26 tỷ đồng; Nộp ngân sách 50,96 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của người lao động đạt từ 5-7 triệu đồng/ người/tháng. Tổ chức 6 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 595 lao động, trong đó ưu tiên cho lao động là con em đồng báo. Công tác chính sách, đền ơn đáp nghĩa luôn được Công ty quan tâm, nâng cao đời sống vật chất, tin thần cho CBCNV. Tham gia có hiệu quả phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”… Xây dựng, nâng cấp hệ thống đường liên thôn, liên xã; xây dựng và trao tặng 7 ngôi nhà tình nghĩa; hỗ trợ gần 2 tấn gạo cho các hộ khó khăn mùa giáp hạt…tổng trị giá trên 3,61 tỷ đồng.

Năm 2019, ngoài đảm bảo các chế độ, chính sách cho người lao động, công ty tiếp tục đầu tư, chắm sóc tốt vườn cây, đẩy mạnh phát triển kinh tế VAC, nâng cao chất lượng, hiệu quả SXKD, phấn đấu thu nhập bình quân lên 7-8 triệu đồng/ người/tháng.

GIA LINH