Cao su Bình Long thắng lợi toàn diện

CSVNO – Quyết liệt trong điều hành sản xuất kinh doanh và sự đoàn kết, phấn đấu của tập thể CB.CNVC – LĐ, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long đã thắng lợi toàn diện trên các lĩnh vực trong năm 2018.
Ông Phan Mạnh Hùng - Chủ tịch Công đoàn CSVN tặng Cờ của Tổng Liên đoàn Lao động VN cho Công đoàn Cao su Bình Long
Ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn CSVN tặng Cờ của Tổng Liên đoàn Lao động VN cho Công đoàn Cao su Bình Long

Điều đó thể hiện qua các chỉ tiêu sau: Khai thác 17.405 tấn, vượt 4,8% kế hoạch VRG giao. Năng suất vườn cây đạt trên 2 tấn/ha, 8/8 nông trường đều hoàn thành vượt mức kế hoạch. Chế biến 23.029 tấn sản phẩm, đạt gần 112% kế hoạch. Sản phẩm được cơ cấu theo hướng tiên tiến, đa dạng về chủng loại.

Ông Huỳnh Anh Minh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân.
Ông Huỳnh Anh Minh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân.

Bên cạnh các sản phẩm truyền thống, trong năm 2018 công ty tập trung sản xuất dòng sản phẩm mủ RSS chất lượng cao để cung cấp cho các nhà sản xuất vỏ xe lớn trên thế giới như Chengshine, Maxxis. Giá bán bình quân đạt trên 33,7 triệu đồng/tấn. Tổng doanh thu gần 1.186 tỷ đồng, đạt 121% kế hoạch. Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 373 tỷ đồng.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019, ông Huỳnh Anh Minh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã biểu dương và ghi nhận những kết quả công ty đạt được trong thời gian vừa qua.

Ông nhấn mạnh: “Sự phát triển của tỉnh Bình Phước có sự đóng góp không nhỏ của Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long. Mặc dù năm 2018, công ty gặp nhiều khó khăn nhưng với sự chủ động trong công tác điều hành, quản lý, sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể CBCNVC – LĐ, Công ty đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra. Năm 2019, công ty cần phải bám sát các chủ trương lãnh đạo của tỉnh và VRG để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch. Đồng thời, chú trọng chăm lo đời sống cho NLĐ, phát động phong trào thi đua để tăng năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận, đảm bảo thu nhập cho NLĐ”.

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty rất quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ. Thu nhập bình quân đạt gần 9,2 triệu đồng/người/tháng. Tiếp tục duy trì bữa ăn giữa ca cho NLĐ với định suất 20.000đ/bữa ăn, tổng giá trị đã chi trong năm hơn 23 tỷ đồng. Thực hiện các chính sách cho NLĐ kịp thời và đảm bảo.

Nhằm động viên, khích lệ tinh thần cho NLĐ trong quá trình sản xuất, trong năm công ty đã tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với tổng số tiền khen thưởng hơn 65 tỷ đồng.

Ông Hà Văn Khương - Thành viên HĐQT VRG trao Bằng khen cho các tập thể xuất sắc
Ông Hà Văn Khương – Thành viên HĐQT VRG trao Bằng khen cho các tập thể xuất sắc

Năm 2019 dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, trước tình hình đó, công ty đã đề ra các giải pháp, định hướng cụ thể, phù hợp với công tác quản lý điều hành, chú trọng đến công tác xây dựng và quản lý giá thành sản xuất, đảm bảo sản xuất kinh doanh có lợi nhuận, duy trì việc làm và thu nhập cho NLĐ.

Một số chỉ tiêu, kế hoạch công ty đề ra trong năm 2019, cụ thể: khai thác trên 16.000 tấn, phấn đấu vượt 500 tấn. Tái canh 567 ha, tỷ lệ cây sống đạt 100 % diện tích, tỷ lệ cây 4 tầng lá trở lên đạt trên 80%. Chế biến 20.600 tấn. Giữ vững khách hàng truyền thống, mở rộng thêm các thị trường khác, tăng dần tỷ lệ hợp đồng dài hạn đối với khách hàng trong và ngoài nước.

Công ty tiếp tục triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu doanh nghiệp theo lộ trình VRG phê duyệt. Triển khai chương trình phát triển bền vững và tư vấn cấp chứng chỉ rừng bền vững FSC.

Các tập thể nhận Cờ thi đua xuất sắc của VRG
Các tập thể nhận Cờ thi đua xuất sắc của VRG

Ông Huỳnh Văn Bảo – TGĐ VRG khẳng định: “Lãnh đạo VRG đánh giá cao kết quả toàn diện mà Cao su Bình Long đạt được trong năm 2018. Tôi thống nhất cao các giải pháp công ty đề ra để thực hiện các nhiệm vụ trong năm  2019.  Tôi đề nghị tập thể CB.CNVC – LĐ phải quyết tâm thi đua từ ngày đầu, tháng đầu. Cần quan tâm  kiện toàn quản lý chất lượng nguyên liệu và chế biến. Tăng cường quản trị công ty, thoái vốn các danh mục theo đề án đã được phê duyệt, tăng cường quản lý vốn đầu tư tại các doanh nghiệp khác. Đồng thời, quản lý sử dụng đất đai đạt hiệu quả tốt nhất thông qua trồng xen, phát triển nông nghiệp công nghệ cao…”

Ông Huỳnh Văn Bảo - TGĐ VRG trao Bằng khen cho các tập thể xuất sắc
Ông Huỳnh Văn Bảo – TGĐ VRG trao Bằng khen cho các tập thể xuất sắc
Hội cựu chiến binh công ty nhận Cờ thi đua của BCH TW Hội Cựu chiến binh Việt Nam
Hội cựu chiến binh công ty nhận Cờ thi đua của BCH TW Hội Cựu chiến binh Việt Nam

MINH NHIÊN