Nông trường Xa Cam (Cao su Bình Long): 14 năm liên tục năng suất vườn cây trên 2 tấn/ha

CSVNO – Sáng ngày 7/1/2019, Nông trường Xa Cam (Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long) đã tổ chức hội nghị đại biểu người lao động năm 2019 với sự tham dự của 110 đại biểu đại diện cho 474 cán bộ công nhân viên lao động đơn vị.
Ông Trần Hoàng Long, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy,  Chủ tịch HĐTV Công ty trao bằng khen của VRG cho các tập thể.
Ông Trần Hoàng Long, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty trao bằng khen của VRG cho các tập thể.

Trình bày báo cáo tổng kết tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thùy Dương, Phó giám đốc nông trường cho biết, tổng diện tích đơn vị đang quản lý là 1.741,79 ha, trong đó diện tích vườn cây kinh doanh 1.084,29, diện tích vườn cây kiến thiết cơ bản 550,54 ha, diện tích tái canh trồng mới 98,44 ha. Đơn vị đứng chân trên địa bàn 4 xã, 2 phường thuộc huyện Hớn Quản và thị xã Bình Long (Bình Phước).

Ông Huỳnh Tấn Siêu, Thành viên HĐTV, Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư trao bằng khen của UBND tỉnh Bình Phước cho các cá nhân
Ông Huỳnh Tấn Siêu, Thành viên HĐTV, Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư trao bằng khen của UBND tỉnh Bình Phước cho các cá nhân

Kế hoạch khai thác năm 2018 công ty giao nông trường là 2.170 tấn. Đơn vị đã thực hiện 2.379,84 tấn, đạt 109,67%, vượt 209,84 tấn. Đơn vị hoàn thành kế hoạch trước 27 ngày. Năng suất vườn cây 2,195 tấn/ha, tăng 75kg/ha so với năm 2017, là năm thứ 14 nông trường đạt năng suất vườn cây trên 2 tấn/ha. Năng suất lao động 7,414 tấn/lao động, tăng 314kg/lao động. DRC bình quân năm đạt 29,62%, tỷ lệ mủ phụ đạt 26,13% tổng sản lượng.

Bà Nguyễn Thị Nhàn, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty trao bằng khen của Công đoàn Cao su Việt Nam cho các cá nhân
Bà Nguyễn Thị Nhàn, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty trao bằng khen của Công đoàn Cao su Việt Nam cho các cá nhân

Các chế độ chính sách đối với người lao động luôn được Ban lãnh đạo nông trường giải quyết kịp thời, công khai, minh bạch. Tiền lương bình quân toàn nông trường đạt 7,939 triệu đồng/tháng, thu nhập bình quân 9,074 triệu đồng/người/tháng.

Tại hội, những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công đoàn Cao su Việt Nam tặng bằng khen.

NGUYỄN BẢO