Giúp tổ xây dựng cơ bản

Ảnh: Trần Tình
Ảnh: Trần Tình

Cao su non giống trẻ em
Cũng cần phải có người kèm người chăm.
Mùa này lốc xoáy mưa dầm
Ngoài lô trồng mới cây nằm nhiều ghê.
Ngày nay cạo mủ phiên c
Giao nộp sản phẩm mọi bề xong xuôi
Về nhà cơm nước xong rồi
Công nhân khai thác chúng tôi lên đường
Gọi là một chút mến thương
Giúp tổ chăm sóc tăng cường neo cây
Cột giằng cây đứng cho ngay
Từng hàng thẳng tắp mai này đẹp lô
Niềm vui trong bụng mở cờ
Cảm ơn các cậu các cô tăng cường
Giữ cho chồi lộc mãi vươn
Màu xanh trải rộng ven đường non tơ
Rừng chiều cảnh đẹp không ngờ
Mệt nhọc tan biến ý thơ nối dòng…
Ngày nay ta góp chút công
Giúp đỡ đồng nghiệp vun trồng cao su.

NGUYỄN HƯNG

Nghiêng chiều

Nghiêng chiều nắng rụng đầy sân
Ngu ngơ chiếc lá bâng khuâng trở mùa
Bằng lăng nhuộm tím đường xưa
Ve ru khúc hạ mới vừa đâu đây !

Nghiêng chiều vạt gió lắc lay
Bài thơ dang dở mãi ray rứt lòng
Từ em gạo trắng nước trong
Từ anh cát mặn chỉ hồng se duyên.

Gánh thơ dạo khắp trăm miền
Đường vui chung bước hồn nhiên với đời
Nghiêng chiều bãng lãng mây trôi
Vẫn khung trời mộng, vẫn lời nói yêu.
KIM HOA

Tạ từ thu

Một mảnh thu vàng vương tóc ai
Để cho tung rối lược gương cài
Bóng hồng vừa nhẹ về bên ngõ
Cuốn dịu dàng thu trong nắng phai

Hay bởi vì thu đã dối lừa
Trêu đùa để ướt hết chiều xưa
Áo em trong gió thôi đùa giỡn
Để hé tình xuân nụ nõn vừa?

Tôi níu mùa phai trong cỏ may
Trong lồng tim nhỏ nhớ thương đầy
Bến lở bến bồi chia đắp đổi
Nửa hồn ở lại nửa hồn bay

Thu tạ từ thu tôi giã tôi
Để quên một thuở vấn vương rồi
Chiều nay trên khúc sông quê ấy
Chiếc thuyền kỉ niệm dật dờ trôi
NGUYỄN ĐÌNH HẠNH