Cao su Đồng Phú chia cổ tức 60%

CSVNO – Ngày 21/6, Công ty CPCS Đồng Phú (DPR) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Với lợi nhuận tăng 39% so với năm 2016, công ty đã chia cổ tức 60%.
Các cổ đông bỏ phiếu bầu bổ sung HĐQT
Các cổ đông bỏ phiếu bầu bổ sung HĐQT

Đại hội đã chính thức bầu ông Phạm Ngọc Huy – Kế toán trưởng Công ty trúng cử thành viên hội đồng quản trị, bổ sung hội đồng quản trị thay cho ông Đặng Gia Anh – Chủ tịch HĐQT nghỉ hưu theo chế độ.

Báo cáo Đại hội đồng cổ đông của DPR năm nay được ghi dấu đậm nét bởi kết quả kinh doanh nổi bật của năm 2017. Mặc dù năm qua vẫn là một năm khó khăn với ngành cao su, tuy nhiên với sự điều chỉnh thích hợp trong cơ cấu sản phẩm nhằm đáp ứng sự thay đổi thị trường, Cao su Đồng Phú đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Chủ trì đại hội
Chủ trì đại hội

Cụ thể, năng suất khai thác bình quân năm đạt 2,09 tấn/ha, sản lượng khai thác đạt 14.271,4 tấn (vượt 8,12% so với kế hoạch). Tổng doanh thu 834,38 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 241,87 tỷ đồng (tăng 39% so với năm 2016).

Phát huy những thành tích đạt được, năm 2018, Cao su Đồng Phú phấn đấu đạt các chỉ tiêu, như: khai thác sản lượng 13.000 tấn mủ cao su (năng suất vườn cây trên 2,01 tấn/ha), doanh thu 781 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 245,77 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức từ 40% trở lên.

Ông Đặng Gia Anh – Chủ tịch HĐQT báo cáo tại đại hội
Ông Đặng Gia Anh – Chủ tịch HĐQT báo cáo tại đại hội

Phát biểu tại đại hội, ông Trần Đức Thuận – TV HĐQT VRG đánh giá cao sự linh hoạt của hội đồng quản trị của Công ty. “Mặc dù năm 2017 là một năm khó khăn đối với ngành cao su, nhưng với điều hành của HĐQT, Ban Điều hành; sự đoàn kết gắn bó và tinh thần trách nhiệm, tính năng động sáng tạo có gắng phấn đấu khắc phục khó khăn của CB.CNV toàn công ty, Cao su Đồng Phú đã đạt được những thành quả khả quan trong năm 2017. Với kế hoạch năm 2018, đề nghị công ty tiếp tục quan tâm thực hiện đúng các quy định của pháp luật về chứng khoán, môi trường, thuế, cũng như quan tâm đến quản lý sản xuất để đạt hiệu quả ngày càng cao trong những năm tới”.

TUỆ LINH – MINH TUẤN