Đoàn Thanh niên Quasa Geruco và Quế Lâm miền Trung ký phối hợp hoạt động

CSVNO – Ngày 15/11, tại Công ty Cổ phần Quasa – Geruco đã diễn ra Lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Đoàn Thanh niên Công ty CP Quasa – Geruco và ĐTN Công ty TNHH MTV Quế Lâm Miền Trung giai đoạn 2017 – 2022.
Đoàn TN 2 đơn vị ký kết chương trình phối hợp hoạt động.
Đoàn TN 2 đơn vị ký kết chương trình phối hợp hoạt động.

Theo chương trình ký kết, tuổi trẻ Công ty CP Quasa – Geruco và Công ty TNHH MTV Quế Lâm Miền Trung sẽ thực hiện các hoạt động trọng tâm theo 5 nội dung gồm: tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống, pháp luật cho thanh niên. Tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác thanh niên; đào tạo, nâng cao tay nghề cho thanh niên công nhân.

Đoàn TN 2 đơn vị thi đấu giao lưu bóng chuyền.
Đoàn TN 2 đơn vị thi đấu giao lưu bóng chuyền.

Tổ chức các hoạt động đồng hành với thanh niên công nhân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. tổ chức các chương trình tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội; hỗ trợ, tặng quà cho gia đình chính sách, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Tổ chức các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên công nhân.

Ông Lê Chí Hoàng – TGĐ Công ty CP Quasa – Geruco và Ông Khắc Ngọc Bá – TGĐ Công ty TNHH MTV Quế Lâm Miền Trung trao giải nhất cho Huyện Phìn, giải nhì cho Công ty Quế Lâm và giải ba là Công ty Quasa - Geruco
Ông Lê Chí Hoàng – TGĐ Công ty CP Quasa – Geruco và ông  Khắc Ngọc Bá – TGĐ Công ty TNHH MTV Quế Lâm Miền Trung trao giải nhất cho Huyện Phìn, giải nhì cho Công ty Quế Lâm và giải ba là Công ty Quasa – Geruco

Cũng trong dịp ký kết, Đoàn TN Công ty CP Quasa – Geruco đã tổ chức giao lưu hội thao với Đoàn TN Công ty TNHH MTV Quế Lâm Miền Trung và Huyện Phìn – Lào. Hội thao đã tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe cho toàn thể Đoàn viên 2 Công ty và cán bộ Huyện Phìn. Đồng thời đẩy mạnh khí thế thi đua sôi nổi, góp phần gắng kết giữa địa phương và đơn vị bạn.

Hội thao thu hút 40 vận động viên tham gia tranh tài sôi nổi ở các nội dung thi đấu: bóng chuyền nam, kéo co, nhảy bao bố.

Minh Nhật