Đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp

CSVN – “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” là một trong những phong trào được Đoàn TN Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh triển khai sâu rộng trong thời gian qua. Phong trào đã giúp đoàn viên, thanh niên (TN) có điều kiện học tập, phát triển kinh tế, tạo việc làm ổn định và vươn lên làm giàu chính đáng.
ĐVTN đang được cán bộ kỹ thuật hướng dẫn kỹ thuật cạo mủ
ĐVTN đang được cán bộ kỹ thuật hướng dẫn kỹ thuật cạo mủ
Tham gia nhiều đề tài, sáng kiến nâng cao hiệu quả SXKD

Trong những năm qua, công tác Đoàn và phong trào TN Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh có những bước chuyển biến  tích cực. Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, nhiều hoạt động của Đoàn đã đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ công ty.

Chị Bùi Thị Duyên – Phó Bí thư Đoàn công ty cho biết, hiện công ty  có 574 ĐVTN, trong đó ĐVTN người dân tộc chiếm hơn 60%. Để phong trào đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực, nhất là phong trào xung kích phát triển kinh tế – xã hội đồng hành với TN lập thân, lập nghiệp, Đoàn TN công ty đã cụ thể hóa bằng các phong trào gắn liền với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty.

Cụ thể là các phong trào thi đua lao động sản xuất, luyện tay nghề thi thợ giỏi, sáng tạo trẻ, tiết kiệm trong sản xuất. Nhiều đề tài đã có sự tham gia của ĐVTN và được đánh giá cao như: Đề tài Hệ thống tận dụng nước mưa tại nhà máy chế biến mủ Ia Der, dùng bơm hồi lưu tận dụng lại nước sản xuất ở mương đánh đông làm nổi mủ, đào hố phụ vườn cây KTCB trồng trên đất rừng khộp, giúp vườn cây phát triển. Đặc biệt là quy trình sản xuất mủ SRV10 rút gọn được VRG đánh giá cao về hiệu quả và lợi ích kinh tế.

Nét nổi bật của phong trào “Đồng hành với TN lập thân, lập nghiệp” là “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”. Các chi đoàn luôn chủ động giúp đỡ lẫn nhau trong việc nâng cao tay nghề khai thác giữa những ĐVTN là CN chuyên môn tốt, tay nghề giỏi, tư vấn về lý thuyết, hướng dẫn kèm cặp cho những ĐVTN có tay nghề còn thấp. Phong trào này đạt kết quả thiết thực, so với đầu nhiệm kỳ tay nghề trong ĐVTN tỷ lệ thợ giỏi tăng 3%.

 Nhiều hình làm giàu chính đáng

Trong tình hình giá mủ cao su giảm mạnh, đời sống CBCNV nói chung và ĐVTN công ty nói riêng gặp nhiều khó khăn. Nhiều giải pháp mô hình hiệu quả được đẩy mạnh góp phần định hướng, hướng dẫn, tạo điều kiện cho TN làm giàu chính đáng. Đoàn TN đã vận động ĐV phát triển kinh tế gia đình với nhiều mô hình, phương thức khác nhau như trồng cà phê, tiêu, bời lời, nuôi bò, gia cầm, các mô hình kinh doanh dịch vụ.

Nhờ vậy mà mức thu nhập kinh tế gia đình ngoài lương của ĐVTN bình quân đạt từ 25 – 30 triệu đồng/năm. Đặc biệt có những ĐV thu nhập từ 100 – 150 triệu đồng như Siu Một, Rơ Châm Vanh, Rơ Châm Bunh A, Rơ Châm Chuy, Phạm Đình Dương. Bên cạnh đó ĐTN công ty còn vận động ĐV đăng ký canh tác trồng xen cây ngắn ngày và cây keo, bời lời, chuối, bơ, bắp và nghệ trong diện tích vườn cao su tái canh và KTCB, với hơn 150 ha qua trồng xen đã giúp cho ĐVTN nâng cao thu nhập và ổn định đời sống ….

Từ thực tế phong trào “Đồng hành với TN lập thân, lập nghiệp” đã huy động được nguồn lực TN, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, giúp gia tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao thu nhập cho ĐVTN.

Bên cạnh đó việc xây dựng các công trình TN, đảm nhận các phần việc TN, tham gia tích cực các hoạt động tình nguyện đã góp phần thể hiện vai trò, tiếng nói của tuổi trẻ. Các mô hình phát triển kinh tế gia đình được ĐVTN học tập và nhân rộng giúp nhiều ĐVTN vươn lên làm giàu chính đáng. Nhiều tấm gương TN tiêu biểu, điển hình tiên tiến được tuyên dương tạo sức lan tỏa các phong trào thi đua.

Hà Đức Thành