Anh công nhân

Ảnh: Trần Liệt Hùng
Ảnh: Trần Liệt Hùng

Anh chở em về sau buổi tan  ca

Trên con đường gập ghềnh đầy đá đỏ

Tựa vai anh hỡi người tình bé nhỏ

Cùng lắng nghe lá rụng khẽ la  đà

Tuy chúng mình công tác hai nơi xa

Nhưng trái tim luôn đi cùng một hướng

Có đôi khi anh nản lòng chùng xuống

Nghĩ đến em, anh cảm xúc thăng  hoa

Anh và em viết nên bản tình ca 

Em nắn nót lời trao anh phổ nhạc

Dắt tay nhau đi về miền hoan  lạc

Lao động miệt mài, tình cũng hăng  say

Tình công nhân đẹp lắm phải không ai

Già đôi tay nhưng lòng không có tuổi

Anh xin làm Ngu Công dời lấp  núi

Có em theo cùng núi hóa thành  mây!

Đặng Trung Công