Tháng Giêng lỡ hẹn

giengTháng Giêng chồi nhú nghe mùa biếc

Ta khoác mây trời lất phất mưa

Tháng Giêng hoa cải ngồng bến

Em đã sang đò với ai chưa?

Em có bao giờ nhớ Xuân xưa!

Hương Xuân ngan ngát gió ru mùa

Tháng Giêng hẹn chiều bến vắng

Mái tóc mơn man ngọn gió lùa…

Tháng Giêng trẩy hội lễ chùa

Cầu duyên sao lại bốn mùa… xa nhau?

Duy Toại