Gắn bó với cây

Ảnh: Tùng Châu
Ảnh: Tùng Châu

Sáng nay trời quang mây, lặng gió
Anh cùng em phát cỏ trên lô
Cỏ rậm lắm em làm sạnh nhé
Kìa bụi lau phát hết em ơi
Dây leo cây săn dao tỉa hết
Tuy mệt người nhưng vẫn thấy vui
Giúp cây vươn tốt ngút trời
Thành hàng thẳng đứng, vững vàng hiên ngang
Thân mang dòng sữa trắng hào
Cạo vào mủ trắng tuôn trào chảy ra
Thế là cây đã giúp ta
Thoát ra nghèo đói, niềm vui đổi đời
Trọn đời gắn bó bên cây
Em chăm cho tốt vườn cây mới này
Khi nào cây lớn cây cho
Gấp bao lần với công mình đầu tư
Em ơi chớ vội nản lòng
Có dòng vàng trắng, chúng mình giàu sang.

Quàng Văn Hinh

(Cao su Sơn La)