Sông ơi

song

Sông ơi, tình thương mến
Sông ơi, nước đầy rồi.
Sông ơi, lòng xúc cảm
Sông ơi, chảy vào đời.
Một dòng sông tuổi thơ
Dòng sông đầy nhớ thương,
Dòng sông cho nước mát
Cho tôm, cá đầy khoang.
Nghe anh hát hay quá
Về dòng sông mến thương,
Với biết bao kỷ niệm
Dòng sông quê hào hùng.
Biết em thời xuân sắc
Giờ về chiều dễ thương,
Em là người tài giỏi
Em, dòng sông quê hương.
Ấn tượng lắm em ơi
Như dòng sông chảy mãi,
Đời người như em tôi
Là dòng sông đẹp chảy.

Thanh La