Tháng Hai 26, 2017

Mùa nhựa tràn

Mùa nhựa tràn hối hả Em vội vã ra lô Khi sương sớm hãy còn Đường mòn chưa tỏ lối Mùa nhựa tràn đến vội Mắt thâm quầng lo âu Định mức để hàng đầu

Mùa nhựa tràn

Mùa nhựa tràn hối hả Em vội vã ra lô Khi sương sớm hãy còn Đường mòn chưa tỏ lối Mùa nhựa tràn đến vội

Mùa nhựa tràn

Mùa nhựa tràn hối hả Em vội vã ra lô Khi sương sớm hãy còn Đường mòn chưa tỏ lối