Thương nhớ tán rừng

Ảnh: Trương Phát.
Ảnh: Trương Phát.

Vuốt mèo xé vỏ chợ đêm
Mầm hoang nhú những tược mềm leo trăng
Rùng mình trời đổ sao băng
Một cơn chớp mắt đổi bằng dửng dưng
Tôi ngồi thương nhớ tán rừng
Nhớ cái trầm mặc của từng gốc cây
Lưỡi dao rạch lớp vỏ dày
Sữa cây nhiễu giọt nuôi ngày dần lên.

Đông Sơn

Xuân

Ngoài hiên trở gió thoảng hương Xuân
Rung động hồn thơ gợi mấy vần
Nhớ bạn phương xa tình một thuở
Thương người năm cũ mộng bao lần
Ngày trôi hương lửa còn vương đọng
Xuân lại tơ lòng mãi vọng ngân
Đời dẫu phôi pha tình thuở ấy
Sót trong Xuân ý nhớ trong ngần.

Nguyễn Thanh Bá