Gửi ngày 28 tháng 10

Ảnh: Tùng Châu
Ảnh: Tùng Châu

Ngày vui xin gửi tâm tình
Gian truân năm tháng, hành trình có nhau
Thành tích dựng xây tự hào
Góp dòng nhựa trắng lớn lao xây đời
Cao su bạt ngàn núi đồi
Bản, làng, buôn, sóc đất trời thêm xanh
Cao su đường lô xen canh
Giữ rừng phát triển ngọn ngành công lao
Tâm đồng trí lực nêu cao
Lời nói, chỉ đạo, sát sao tâm đầu
Vượt khó, thử thách trước sau
Quyết sách đúng đắn dài lâu cho ngành
Giữ rừng, phát triển thêm nhanh
Sử vàng truyền thống công thành nên chương.

Bùi Vũ Liêm