Dòng kẻ của rừng

Ảnh: Dzũng Nguyễn
Ảnh: Dzũng Nguyễn

Giấc mơ con thả đèn lồng
Đèn dầu cha thả vào lòng rừng đêm
Gió khua vòm lá rung êm
Như hơi con thở chạm mềm gối chăn
Sương rơi như tiếng thời gian
Ngược xuôi lọn sáng cha đan dệt ngày
Cao su hàng lối thẳng ngay
Như những dòng kẻ vở dày con mang
Tay con nét chữ tròn căng
Tay cha trút những chén vàng trắng thơm
Tiếng cười giòn giã mâm cơm
Nghe con kể chuyện vườn ươm hồn người.

Đông Sơn