Bổ nhiệm 2 Thành viên HĐTV VRG

CSVNO – Ngày 31/8/2016, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đã ký 2 Quyết định bổ nhiệm 2 thành viên Hội đồng Thành viên (HĐTV) Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG).
Ông Hà Văn Khương (ngoài cùng bên phải) kiểm tra vườn cây. Ảnh: P.L
Ông Hà Văn Khương (ngoài cùng bên phải) kiểm tra vườn cây. Ảnh: P.L

Quyết định số 3604/QĐ-BNN-TCCB về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Hà Văn Khương – Phó trưởng Ban Quản lý Kỹ thuật VRG giữ chức vụ Thành viên HĐTV VRG, kể từ ngày 1/9/2016.

Quyết định số 3605/QĐ-BNN-TCCB về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Văn Thành – Trưởng Ban Kế hoạch Đầu tư VRG giữ chức vụ Thành viên HĐTV VRG, kể từ ngày 1/9/2016.

Ông Phạm Văn Thành (đứng). Ảnh: Huy Phương
Ông Phạm Văn Thành (đứng). Ảnh: Huy Phương

T.S