Anh công nhân

Ảnh: Nguyễn Ngọc Hải
Ảnh: Nguyễn Ngọc Hải

Nghe đồng hồ báo thức
Dậy chuẩn bị đi làm
Bảo hộ mặc xong xuôi
Đến lô được phân công
Đúng giờ như đã điểm
Nào cắt cành tạo tán
Nào là chằng néo cây
Nào là bón phân thúc
Cắt cành ngang chồi dại

Mồ hôi thấm đã mệt
Đúng là lúc nghỉ trưa
Đường xa nên không về
Ngồi làm miếng cơm nắm
Nghỉ một lát đỡ mệt
Lại tiếp tục công việc
Thanh thủ làm nghỉ sớm
Ra suối bắt con cá
Thêm món ngon gia đình
Hoàn thành tốt nhiệm vụ
Cuối năm được khen thưởng
Niềm động viên, khích lệ
Niềm vui sướng trong anh.

Mai Liên (CS Lai Châu)