Cá độ

Eu-rô bóng đá tưng bừng
Thâu đêm suốt sáng canh chừng anh coi
Chỉ xin nhớ dặn mấy lời
Vui chơi vừa phải chớ hoài cá đô (độ)
Đừng đem xe máy cầm đồ
Ti vi không cánh mà vô tiệm người
Lương thì cá độ tiêu rồi
Tháng sau ăn mắm mút giòi thấy thương
Để dành sắm sửa trăm đường
Áo quần sách vở, tiền trường cho con
Chớ ham cá trái bóng tròn
Mất nhà, hết của, thân mòn anh ơi!

Nguyễn Văn Dũng

San sẻ

Cha khuyên con:
Hãy lấy vợ đi, cô ấy sẽ san sẻ mọi nỗi phiền muộn và khó khăn của con!
– Nhưng con chẳng có nỗi phiền muộn hay khó khăn gì cả.
– Rồi sẽ có con ạ! Ngay sau lễ cưới thôi.

Bá Huỳnh (st)

ảnh biếm họaBáo chí và Truyện Kiều

– Báo nói: Khen tài nhả ngọc phun châu
– Báo hình: Cười cười, nói nói ngọt ngào
– Bài viết đầu tay: Thế nào xin quyết một bài cho xong
– Chờ bài đăng trên báo: Tuần trăng thấm thoát nay đà thêm hai
– Bài viết đầu tiên được đăng: Mừng nào là quá mừng này nữa chăng?
– Bài không đạt yêu cầu có hồi âm: Thôi còn chi nữa mà mong
– Thông tin thiếu chính xác, “được” bạn đọc phê bình: Mình làm mình chịu kêu mà ai thương
– Chờ nhận nhuận bút, nhuận ảnh: Tin sương luống những rày mong mai chờ
– Đạo văn bị phát hiện: Đời người như thế là xong một đời
– Nhuận bút ngày thường: Hãy cho ba chục, biết tay một lần
– Nhuận bút báo Xuân: Tiền trăm lại cứ nguyên ngân phát hoàn.

Hiếu Văn