Tháng Sáu 8, 2016

Mùa vui khai thác

Sáng bừng giữa vườn, giữa lôCao su lên nhựa, căng chờ nắng maiLi ti hoa trắng hương nhàiTiếng chim xanh vút ban mai trong lànhBóng em nhòa sương lung linhHồng tươi đất đỏ rung rinh

Mùa vui khai thác

Sáng bừng giữa vườn, giữa lôCao su lên nhựa, căng chờ nắng maiLi ti hoa trắng hương nhàiTiếng chim xanh vút ban mai trong lànhBóng

Mùa vui khai thác

Sáng bừng giữa vườn, giữa lôCao su lên nhựa, căng chờ nắng maiLi ti hoa trắng hương nhàiTiếng chim xanh