Hương Tháng Năm

Bac HOMười chín dâng hoa kính Bác Hồ
Hai hai bỏ phiếu dựng cơ đồ
Chọn người tài đức lo dân nước
Lựa kẻ hùng tâm giữ vững cờ
Quốc sách đúng đường tăng sức mạnh
Con thuyền cách mạng vượt trùng khơi
Dân quyền, dân chủ ta bầu cử
Bát ngát hương sen khắp đất trời.

Lê Đức Lượng

0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments