Cao su Đồng Phú chia cổ tức 50%/mệnh giá

CSVNO – Tại Đại hội cổ đông năm 2016 Công ty CPCS Đồng Phú vào ngày 14/4, các cổ đông đã thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, chia cổ tức cả năm 50%/mệnh giá.
Chủ trì Đại hội
Chủ trì Đại hội

Năm 2015, công ty đạt tổng doanh thu 759,29 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 145,6 tỷ (130% kế hoạch), nộp ngân sách Nhà nước 69,3 tỷ. Hội đồng Quản trị công ty đã tạm chi cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt với 15%/vốn điều lệ.

Phát huy những thành tích đạt được trong năm 2015, năm nay Công ty tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch đặt ra, ổn định sản xuất, duy trì tốc độ thực hiện các dự án phát triển mở rộng Công ty, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

Năm 2016, Công ty phấn đấu đạt sản lượng 13.900 tấn, năng suất vườn cây  2 tấn/ha, thu mua cao su tiểu điền 4.000 tấn. Với kịch bản giá bán 26 triệu đồng/tấn, Công ty sẽ nỗ lực trong việc tiết giảm chi phí giá thành, tăng năng suất lao động, đảm bảo sản xuất kinh doanh có lãi, phấn đấu thu nhập bình quân đạt trên 6 triệu đồng/người/tháng.

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2016 dự kiến như tổng lợi nhuận trước thuế 70 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản và đầu tư tài chính 127,7 tỷ đồng, chia cổ tức 30%/mệnh giá.

Phó TGĐ VRG Trần Thoại phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Phó TGĐ VRG Trần Thoại phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Dự Đại hội, ông Trần Thoại – Phó TGĐ VRG nhấn mạnh: “Công ty CPCS Đồng Phú là một trong những công ty có hiệu quả sản xuất kinh doanh tốt nhất của VRG. Năm 2016 là một năm tiếp tục khó khăn, và khó khăn lớn nhất là giá bán cao su. Đứng trước tình hình này đòi hỏi Công ty phải tiết giảm chi phí giá thành, tiết giảm chi phí quản lý, giảm suất đầu tư để có lợi nhuận. Vấn đề đặt ra là Công ty phải sử dụng, bố trí sắp xếp lao động hợp lý, để tăng năng suất lao động. Với tình hình tài chính có nhiều thuận lợi, truyền thống đoàn kết, nỗ lực của tập thể người lao động và sự nhạy bén trong quản lý điều hành của Ban lãnh đạo Công ty, chúng tôi tin tưởng rằng Công ty CPCS Đồng Phú sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2016 và những năm tiếp theo”.

Minh Nhiên