Hội thi Thợ giỏi cấp ngành dự kiến tại NT Minh Hưng (Bình Long)

CSVN – VRG vừa thông báo một số thông tin về Hội thi Thợ giỏi thu hoạch mủ ngành cao su 2016. Địa điểm tổ chức dự kiến tại NT Minh Hưng (Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long). Thi thực hành miệng cạo xuôi, mặt cạo nguyên sinh năm thứ 1.
Ảnh: Tùng Châu
Ảnh: Tùng Châu

Nhằm chuẩn bị tham gia Hội thi, VRG phát động phong trào luyện tay nghề – thi thợ giỏi (LTN – TTG). Theo đó, phong trào phải được thực hiện sâu rộng và đều khắp trong công nhân, tạo khí thế thi đua LĐSX, đẩy mạnh công tác thu hoạch mủ, chăm sóc và quản lý tốt vườn cây kinh doanh, thực hiện hoàn thành và vượt mức kế hoạch sản lượng 2016.

Các đơn vị liên tục xây dựng và phát triển đội ngũ công nhân cạo mủ giỏi lý thuyết, vững thực hành, đảm bảo thực hiện tốt quy trình kỹ thuật thu hoạch mủ cao su. Phong trào thực hiện với phương châm “Luyện là chủ yếu”. VRG chỉ đạo các đơn vị tổ chức cho CN luyện tại phần cây, yếu khâu nào luyện khâu đó, cả lý thuyết lẫn thực hành. Thi chỉ đánh giá suốt quá trình luyện tập.

Cấp nông trường – công ty thành lập Ban chỉ đạo LTN – TTG, phát động đến từng CN, tổ – đội sản xuất, tổ chức cho CN đăng ký dự thi theo từng cấp quản lý để chọn ra những thợ giỏi tiêu biểu, đăng ký tham dự hội thi cấp ngành. Ngoài ra cần xây dựng lịch kiểm tra kỹ thuật cạo mủ chặt chẽ cho từng cấp, gắn vào việc trả lương hàng tháng cho CN. Bồi dưỡng về mặt lý thuyết cho CN, đồng thời khuyến khích, động viên, bồi dưỡng vật chất thỏa đáng cho CN đạt thành tích cao.

P.V