Thành lập Ban tư vấn Phát triển Ngành Cao su

CSVNO – Ban là đơn vị tư vấn của Hiệp hội Cao su VN (VRA) về những giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của VRA, giúp ngành cao su phát triển. TS Trần Thị Thúy Hoa, nguyên Tổng thư ký, Chánh văn phòng VRA là Trưởng ban tư vấn.
TS Trần Thị Thúy Hoa (phải) là Trưởng ban tư vấn phát triển ngành cao su. Ảnh: Phan Thắng
TS Trần Thị Thúy Hoa (phải) là Trưởng ban tư vấn phát triển ngành cao su. Ảnh: Phan Thắng

Nhằm giúp Ban chấp hành xây dựng những nội dung, giải pháp triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của VRA theo Nghị quyết đề ra và đáp ứng các yêu cầu mới của Hiệp hội, Chủ tịch VRA đã ký Quyết định số 51/QĐ-HHCS ngày 29/2/2016 về việc thành lập Ban tư vấn Phát triển Ngành Cao su trực thuộc VRA.

Theo đó, Ban là đơn vị tư vấn của VRA về những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện, kết nối các thành viên của Ban chấp hành, các đơn vị trực thuộc VRA, các cấp lãnh đạo liên quan, các chuyên gia, cộng tác viên và Hội viên để tổng hợp ý kiến nghiên cứu, chọn lọc, đề xuất những giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm của VRA, đánh giá kết quả thực hiện, đúc kết kinh nghiệm để góp phần giúp Hiệp hội và ngành cao su phát triển vững mạnh.

Ban tư vấn chịu sự quản lý của Ban chấp hành và sự lãnh đạo trực tiếp của Ban thường vụ, có nhiệm vụ thực hiện công việc theo những quy chế hoạt động của Ban tư vấn. TS Trần Thị Thúy Hoa, nguyên Tổng thư ký, Chánh văn phòng VRA là Trưởng ban tư vấn từ ngày 1/3/2016.

Minh Tâm