Tháng Ba 4, 2016

Những chiếc lá cuối cùng

CSVN – Một cơn gió nhẹ phà vào vườn su đã thổi tung những chiếc lá cuối cùng còn sót lại. Tôi bỗng cảm thấy tiếc nuối cho những chiếc lá, bởi nó đành rời

Những chiếc lá cuối cùng

CSVN – Một cơn gió nhẹ phà vào vườn su đã thổi tung những chiếc lá cuối cùng còn sót lại. Tôi bỗng cảm thấy