Cao su Nam Giang bàn giao Nhà tình thương

CSVNO – Căn nhà trị giá 55 triệu đồng vừa được Ban lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cao su Nam Giang – Quảng Nam tổ chức bàn giao cho công nhân Nguyễn Văn Dế – Nông trường Cao su Trà My II.
Đại diện lãnh đạo Công ty Cao su Nam Giang – Quảng Nam và Nông trường Trà My II tặng quà tại lễ bàn giao Nhà tình thương
Đại diện lãnh đạo Công ty Cao su Nam Giang – Quảng Nam và Nông trường Trà My II tặng quà tại lễ bàn giao Nhà tình thương

Ngôi nhà được xây cấp 4, mái lợp tôn, nền lát gạch men có diện tích 40 m2, trị giá 55 triệu đồng, trong đó Khối Thi đua Duyên hải miền Trung hỗ trợ 40 triệu đồng, số còn lại do CBCNV Nông trường Cao su Trà My II đóng góp một ngày lương và nhân công hỗ trợ.

Nguyễn Văn Dế – Tổ trưởng Tố sản xuất Nông trường Trà My II, là công nhân người đồng bào dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhà ở tạm bợ.

Việc hỗ trợ xây dựng “Nhà tình thương” cho công nhân hoàn cảnh khó khăn của Khối thi đua duyên hải miền Trung và CB.CNV-LĐ Công ty TNHH MTV Cao su Nam Giang – Quảng Nam, là việc làm thể hiện sự quan tâm sâu sát, có ý nghĩa nhân văn của các đoàn thể ngành cao su đối với đời sống của người công nhân lao động, nhất là đối với công nhân người đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn về nhà ở.

Huỳnh Dân