Xuân ơn Đảng

Dang 1Tám mươi sáu tuổi chặng đường xa
Kháng chiến thành công dựng nước nhà
Đảng soi chân lý ngời mơ ước
Xây đường hạnh phúc rộng bao la
Nước mạnh dân giàu – nhờ ơn Đảng
Vững lái con tàu vượt phong ba
Tám mươi sáu tuổi đời chói rạng
Kính dâng lên Đảng trọn mùa hoa.

Nguyễn Quỳnh Thi

 

Chúc Xuân

Nắng dịu dàng – mai nở cánh vàng
Nhà nhà hớn hở đón Xuân sang
Quê hương khởi sắc đà tiên tiến
Đất nước thăng hoa bước nhịp nhàng
Ý nguyện đắp xây đời hạnh phúc
Lòng thành cầu khẩn phút bình an
Mừng Xuân vui Tết xin cung chúc
Ân sủng tràn trề cõi thế gian!

Nguyễn Thanh Bá