Mười quyết

Ảnh: Dzũng Nguyễn
Ảnh: Dzũng Nguyễn

Một quyết ta sẽ tăng gia
Chăn nuôi trồng trọt đ ể mà thu thêm
Hai quyết tiết kiệm đồng tiền
Những gì không đáng ta liền niêm phong
Ba quyết không mở tiệc tùng
Anh em đồng chí không hao tiền tài
Bốn quyết điện nước lai rai
Phải nên tiết kiệm chi xài ít thôi
Năm quyết đi đứng ngược xuôi
Phải nên hạn chế ít vơi xăng dầu
Sáu quyết xen canh hàng đầu
Rừng su trồng mới nào bầu bí xanh
Bảy quyết cải thiện món ăn
Tự cung tự cấp tự mình làm ra
Tám quyết kế hoạch trong nhà
Sắp xếp gọn gàng đ ể đỡ tốn công
Chín quyết trước sau một lòng
Chung tay góp sức ta cùng đi lên
Mười quyết không được yếu mềm
Vững vàng ý chí mới nên công thành
Yêu nghề nghề không phụ lòng
Yêu ngành ngành sẽ vững trong tim người.
Nguyễn Thị Nhị