Cao su Đồng Nai: Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

CSVN – Đảng bộ Tổng Công ty Cao su Đồng Nai là Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Đồng Nai, thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định số 287-QĐ/TW của Ban Bí thư. Hệ thống tổ chức Đảng hiện có 27 Chi, Đảng bộ trực thuộc, với 1.679 Đảng viên ( trong đó 2 Chi bộ cơ sở lãnh đạo 2 công ty cổ phần ở nước ngoài).

Các Đảng viên thực hiện công tác bầu cử tại Đại hội Đảng bộ TCT nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh: Lâm Khanh
Các Đảng viên thực hiện công tác bầu cử tại Đại hội Đảng bộ TCT nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ảnh: Lâm Khanh

Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 35-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty đã xây dựng Kế hoạch số 11-KH/ĐU về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trong đó tập trung tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bao gồm cả việc học tập và làm theo tác phong, phong cách của Bác, đặc biệt chú trọng nêu gương trong cán bộ chủ chốt.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị đã có 44 lượt tập thể, 361 lượt cá nhân được biểu dương, khen thưởng tại các Chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc. Đồng thời Đảng bộ TCT cũng đã biểu dương, khen thưởng cho 37 lượt tập thể, 78 lượt cá nhân và 6 công nhân, ngoài ra Đảng bộ còn đề nghị tỉnh tuyên dương, khen thưởng cho 2 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh.

Xác định việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị là công việc thường xuyên của cấp ủy, tổ chức Đảng. Thông qua việc tổ chức triển khai việc học tập Chỉ thị 03, mỗi cán bộ, Đảng viên đã có những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục phát huy tính dân chủ, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy các cấp, đổi mới phương thức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp và hiệu quả với từng địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, thấy được sự cần thiết của việc đổi mới hình thức tuyên truyền; tăng cường tuyên truyền, nhân rộng kịp thời về người tốt việc tốt, gương điển hình tiên tiến và kết quả thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ở cơ sở.

Có thể thấy rằng, qua 5 năm triển khai và thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW toàn thể cán bộ, Đảng viên, Đoàn viên, hội viên và CN lao động đã có sự chuyển biến về nhận thức và hành động, thấy được ý nghĩa và sự cần thiết của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từ đó phát huy tính hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong công việc và cuộc sống thường ngày.

Nguyễn Văn Thắng (lược ghi)