Tháng Mười Hai 21, 2015

Sắp xếp, đổi mới công ty nông nghiệp VRG

CSVNO – Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp của VRG. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính