Đẩy mạnh diện tích trồng xen canh

CSVN – Đẩy mạnh diện tích trồng xen canh, hỗ trợ một số đơn vị gặp khó khăn trong tiêu thụ… là những chỉ đạo của TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận tại cuộc họp với lãnh đạo các ban chuyên môn, ngày 11/8.
ĐVTN Công ty TNHH MTV  Cao su Quảng Trị chăm sóc  cây lạc trồng xen canh trên  vườn cao su.  Ảnh: Nguyễn Đăng Sỹ
ĐVTN Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị chăm sóc cây lạc trồng xen canh trên
vườn cao su. Ảnh: Nguyễn Đăng Sỹ
Trồng xen canh mới đạt 2.000 ha

Tính đến 6/8, toàn Tập đoàn khai thác được 103.700 tấn mủ cao su, đạt 41,58% kế hoạch (KH) 2015, thu mua được 24.144 tấn (33,9% KH 2015). Toàn Tập đoàn tiêu thụ được 130.837 tấn cao su các loại (bằng 40,9% KH tiêu thụ năm 2015 và 98,8% so với lượng tiêu thụ cùng kỳ năm 2014), trong đó XK & UTXK đạt 45.903 tấn, nội tiêu đạt 84.934 tấn.

Tính đến ngày 6/8, tổng số lao động của VRG là 117.527 người (giảm 9,92% so với cùng kỳ). Trong đó lao động nữ là 38.324 người (chiếm 36,2%), lao động là người dân tộc 28.517 người (chiếm 26,94%).

Do tình hình giá mủ cao su giảm đã ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động (chủ yếu là công nhân lao động trực tiếp), nên một bộ phận người lao động tại các đơn vị sản xuất kinh doanh cao su đã xin nghỉ việc dẫn đến số lao động giảm mạnh so với cùng kỳ, Trong đó TCT Cao su Đồng Nai có số lao động giảm mạnh nhất là 2.533 người (22,46%).

[stextbox id=”stb_style_259398″]Mặc dù giá mủ cao su thấp ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập người lao động, lãnh đạo VRG chỉ đạo lương bình quân năm 2015 sẽ bằng 95% năm 2014[/stextbox]

TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận yêu cầu Ban Quản lý Kỹ thuật từ nay đến cuối năm phải rà soát, kiểm tra lại 405.000 ha cao su của VRG, vùng nào là vùng không hiệu quả, vùng nào là vùng “nóng”, đặc biệt là vườn cây kiến thiết cơ bản và trồng mới. TGĐ cũng chỉ đạo Ban Quản lý Kỹ thuật hỗ trợ các đơn vị về trồng xen canh nhằm tiết giảm suất đầu tư nông nghiệp, vì hiện nay diện tích trồng xen canh cả Tập đoàn chỉ có 2.000 ha là quá ít.

Cơ cấu sản phẩm của VRG phù hợp với thị trường

Trong thời gian qua, dựa trên cơ sở thế mạnh của từng đơn vị, Ban Công nghiệp đã tham mưu đề xuất với lãnh đạo Tập đoàn và các đơn vị thành viên chuyển đổi cơ cấu sản phẩm, giảm tỷ trọng sản phẩm SVR 3L, tăng tỷ trọng SVR 10, 20, RSS và ly tâm.

TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận đánh giá cao nỗ lực của Ban Công nghiệp trong thời gian qua đã tích cực chuyển đổi cơ cấu sản phẩm phù hợp với thị trường tiêu thụ. Hiện nay, cơ cấu sản phẩm của VRG đã phù hợp với thị trường tiêu thụ cao su: 3L (30%), SVR 10, 20 (22%), Latex (8%), CV (2%). TGĐ cũng yêu cầu Ban Công nghiệp tiếp tục hỗ trợ các đơn vị về “Sản xuất sạch” để giảm rác thải, giảm tiền thuế môi trường, nhằm tiết giảm chi phí sản xuất.

Tích cực hỗ trợ tiêu thụ cao su

Ông Võ Hoàng An – Trưởng Ban Xuất nhập khẩu VRG, nhận xét: “Giá cao su trên thị trường từ đầu năm đến nay diễn biến theo hình răng cưa. Nhìn chung giá cao su tăng đều trên 2 thị trường MRB và Sicom trong 6 tháng đầu năm 2015. Tồn kho cao su của các công ty cao su thành viên của Tập đoàn tiếp tục giảm từ đầu năm 2015 đến nay. Những tháng cuối năm, VRG sẽ tích cực hỗ trợ tiêu thụ cao su của các công ty đang gặp khó khăn như Hà Tĩnh, Ea Hleo, Krông Búk, Việt Lào”.

Ngọc Cẩm