Đồng chí Trần Ngọc Thuận tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy VRG

CSVNO – Đúng 10h25′ ngày 29/7, Đại hội Đại biểu Đảng bộ VRG lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã kết thúc, thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu BCH gồm 24 đ/c, BTV 7 đ/c. Đ/c Trần Ngọc Thuận – TGĐ VRG tái đắc cử chức vụ Bí thư, 2 Phó Bí thư là đ/c Võ Sỹ Lực – Chủ tịch HĐTV VRG và Nguyễn Tiến Đức – Phó TGĐ VRG.

>> Bầu 24 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ VRG nhiệm kỳ 2015 – 2020

BCH Đảng bộ VRG nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt Đại hội
BCH Đảng bộ VRG nhiệm kỳ 2015 – 2020 ra mắt Đại hội

10h12′, đ/c Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG đọc diễn văn bế mạc đại hội.

Theo đó, sau 2 ngày làm việc, Đại hội đã hoàn thành chương trình nội dung đề ra gồm thông qua báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu và Bản kiểm điểm của BCH Đảng bộ VRG lần VII, nhiệm kỳ 2010 – 2015; Thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đại biều lần XII của Đảng và Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II; Bầu BCH Đảng bộ VRG nhiệm kỳ 2015 – 2020 và đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối DNTW lần II.

10h8′, đ/c Trương Thị Huế Minh, thay mặt đoàn thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội Nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đ/c Trương Thị Huế Minh đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội
Đ/c Trương Thị Huế Minh đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội

9h55′, đ/c Trần Ngọc Thuận báo cáo kết quả cuộc họp BCH.

Theo đó, Ban chấp hành Đảng bộ VRG nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã họp phiên đầu tiên và bầu Ban thường vụ gồm 7 đồng chí: Trần Ngọc Thuận – TGĐ VRG, Võ Sỹ Lực – Chủ tịch HĐTV VRG, Nguyễn Tiến Đức – Phó TGĐ VRG, Trần Đức Thuận – Thành viên HĐTV VRG, Huỳnh Văn Bảo – Kế toán trưởng VRG, Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn Cao su VN, Trương Thị Huế Minh – Phó ban Tuyên giáo Đảng ủy VRG.

Trong đó đồng chí Trần Ngọc Thuận tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy, 2 Phó bí thư là đ/c Võ Sỹ Lực và Nguyễn Tiến Đức. Ủy ban Kiểm tra gồm 7 đ/c, đ/c Trần Đức Thuận giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

đ/c Trần Ngọc Thuận - Bí thư Đảng ủy - TGĐ VRG tặng quà cho các đ/c không tiếp tục  tham gia BCH nhiệm kỳ mới.
Đ/c Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy – TGĐ VRG tặng quà cho các đ/c không tiếp tục tham gia BCH nhiệm kỳ mới.

9h53′, đ/c Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy – TGĐ VRG tặng quà cho các đ/c không tiếp tục  tham gia BCH nhiệm kỳ mới.

đ/c Trần Ngọc Thuận - Bí thư Đảng ủy - TGĐ VRG tặng quà cho các đ/c không tiếp tục  tham gia BCH nhiệm kỳ mới.
Đ/c Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy – TGĐ VRG tặng quà cho các đ/c không tiếp tục tham gia BCH nhiệm kỳ mới.

9h50′, đ/c Trần Thanh Khê – UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW và đ/c Trần Ngọc Thuận – UB BTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển Đảng trong Doanh nghiệp VN cho 22 đồng chí.

đ/c Trần Thanh Khê - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW và đ/c Trần Ngọc Thuận - UB BTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển Đảng trong Doanh nghiệp VN
Đ/c Trần Thanh Khê – UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW  trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển Đảng trong Doanh nghiệp VN

đ/c Trần Thanh Khê - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW và đ/c Trần Ngọc Thuận - UB BTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển Đảng trong Doanh nghiệp VN
Đ/c Trần Ngọc Thuận – UB BTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển Đảng trong Doanh nghiệp VN

đ/c Trần Thanh Khê - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW và đ/c Trần Ngọc Thuận - UB BTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển Đảng trong Doanh nghiệp VN
Đ/c Trần Thanh Khê – UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW và đ/c Trần Ngọc Thuận – UB BTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển Đảng trong Doanh nghiệp VN

9h42‘, đ/c Huỳnh Trung Trực – Trưởng ban Kiểm phiếu, Phó TGĐ VRG công bố kết quả bầu cử đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối DNTW.

Theo đó, đ/c Lê Tiến Tình – Bí thư Đảng ủy, TGĐ Công ty CPCS Lai Châu trúng cử đại biểu dự khuyết.

9h15′, Nguyên lãnh đạo VRG chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn chủ tịch, đại biểu khách mời. Các đoàn đại biểu tiếp tục chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn chủ tịch, lãnh đạo VRG.

Nguyên lãnh đạo VRG chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn chủ tịch, đại biểu khách mời.
Nguyên lãnh đạo VRG chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn chủ tịch, đại biểu khách mời.

Đoàn đại biểu chụp ảnh cùng đoàn chủ tịch, lãnh đạo VRG
Đoàn đại biểu chụp ảnh cùng đoàn chủ tịch, lãnh đạo VRG

Đoàn đại biểu chụp ảnh cùng đoàn chủ tịch, lãnh đạo VRG
Đoàn đại biểu chụp ảnh cùng đoàn chủ tịch, lãnh đạo VRG

9h04′, đ/c Huỳnh Trung Trực tiếp tục điều hành phần bầu cử đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ Khối DNTW.

8h59′ đ/c Huỳnh Trung Trực, Trưởng ban Kiểm phiếu, Phó TGĐ VRG công bố kết quả bầu cử đại biểu chính thức dự Đại hội Đảng bộ Khối DNTW.

Theo đó đại biểu chính thức dự Đại hội Đảng bộ Khối DNTW bao gồm 5 đ/c: Võ Sỹ Lực – Chủ tịch HĐTV VRG, Huỳnh Văn Bảo – Trưởng ban Tài chính Kế toán VRG, Nguyễn Tiến Đức – Phó TGĐ VRG, Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn CSVN, Trần Đức Thuận – Thành viên HĐTV

8h49′ đại diện Đảng bộ Công ty CPCS Sơn La trình bày tham luận chủ đề “Đảng bộ công ty lãnh đạo tạo nguồn phát triển Đảng viên là người đồng bào dân tộc”.

8h40′ Đại hội tiếp tục phần trình bày tham luận, đ/c Hồ Thị Tú Anh – Bí thư Chi bộ, Tổng biên tập Tạp chí Cao su VN trình bày tham luận với chủ đề” Biện pháp, hình thức tổ chức tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Đ/c Hồ Thị Tú Anh trình bày tham luận
Đ/c Hồ Thị Tú Anh trình bày tham luận

8h24′, đ/c Huỳnh Trung Trực, Trưởng ban Kiểm phiếu, Phó TGĐ VRG điều hành phần bầu cử đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối DNTW.

Đại biểu bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối DNTW
Đại biểu bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối DNTW

Đại biểu bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối DNTW
Đại biểu bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối DNTW

8h19′, Đại hội Đảng bộ VRG tiếp tục ngày làm việc thứ 2. Đ/c Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG báo cáo nhân sự bầu cử đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối DN TW.

N.K – Quỳnh Mai. Ảnh: Tùng Châu