Cao su Quảng Trị: Tổng doanh thu vượt 42,2% trong 5 năm

CSVNO – Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức vào ngày 23/7. So với Nghị quyết Đại hội lần thứ VI đề ra, công ty thực hiện tổng doanh thu vượt 42,2%, tổng lợi nhuận trước thuế và nộp ngân sách vượt 8%.
BCH Đảng bộ công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 ra mắt Đại hội
BCH Đảng bộ công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 ra mắt Đại hội

So với năm 2010 số vốn điều lệ của công ty đã tăng 34%, tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân hàng năm đạt trên 15%.

Quy mô diện tích của công ty tăng lên, tính đến thời điểm hiện tại tổng diện tích của công ty là 4.432 ha, tăng 20% so với đầu nhiệm kỳ. Công ty đã tham gia góp vốn đầu tư vào 8 công ty cổ phần trồng cao su tại Lào và Tây Bắc, sản xuất gỗ MDF, sản xuất phân bón và khách sạn du lịch với số vốn đã góp 227,2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công tác tổ chức quản lý điều hành được đổi mới, sản xuất phát triển gắn liền với bảo vệ môi trường sinh thái. Đặc biệt đời sống tinh thần, vật chất của người lao động được quan tâm chú trọng. Tiền lương bình quân trong 5 năm đạt 5,41 triệu đồng/người/tháng, thu nhập bình quân đạt 6,18 triệu đồng/người/tháng, tăng 20 % so với Nghị quyết Đại hội lần thứ VI đã đề ra.

Theo báo cáo chính trị được đồng chí Nguyễn Văn Công – Phó bí thư Đảng ủy công ty thông qua tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2010-2015 Đảng bộ Công ty TNHH MTV cao su Quảng Trị đã luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh ngày càng ổn định, hiệu quả, tình hình tài chính lành mạnh, vốn Nhà nước tại doanh nghiệp được bảo toàn và phát triển.

Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh Đại hội

Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ, công ty luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh, nhiều chỉ tiêu vượt cao so với Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2010-2015 đã đề ra.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, đứng trước tình hình khó khăn chung của nền kinh tế toàn cầu, trong điều kiện công ty gặp nhiều khó khăn, thử thách Đảng bộ công ty đã nỗ lực lãnh đạo toàn thể cán bộ, Đảng viên, công nhân viên toàn công ty thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra.

Tổng sản lượng mủ cao su khai thác được 16.579 tấn, chế biến đạt chất lượng ổn định 21.092 tấn. Công tác tiêu thụ sản phẩm được quan tâm chú trọng gắn với thực hiện đồng bộ các giải pháp về nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu sản phẩm của công ty ngày một đi lên và có vị thế trên thị trường trong nước và trong khu vực.

Liên tục từ năm 2010 đến nay, sản xuất kinh doanh của công ty luôn có lãi và hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước. Tổng doanh thu đạt 1.422 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế là 322 tỷ đồng, tổng nộp ngân sách Nhà nước 108 tỷ đồng.

[stextbox id=”stb_style_259398″]Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị là một trong những đơn vị luôn đi đầu so với các đơn vị trực thuộc Đảng bộ tỉnh Quảng Trị. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy công ty đã mở 6 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng với 282 học viên tham gia; 6 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 164 Đảng viên mới; trong nhiệm kỳ kếtt nạp được 171 Đảng viên mới, đạt 111,7% so với chỉ tiêu đề ra.[/stextbox]

Nhờ những thành tích nổi bật đã đạt được, Đảng bộ công ty đã được BTV Tỉnh ủy Quảng Trị tặng cờ Đảng bộ đạt “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2009-2013) và năm 2014 BTV Tỉnh ủy công nhận “Đảng bộ trong sạch vững mạnh”.

Các kết quả trên thể hiện ý chí, nghị lực và tinh thần đoàn kết vượt khó của toàn thể lãnh đạo, đảng viên, cán bộ, công nhân viên chức và người lao động của Công ty TNHH MTV cao su Quảng Trị, xứng đáng với tên gọi anh hùng trong thời kỳ đổi mới.

Đồng chí Lê Hữu Phúc –UV BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị phát biểu chỉ đạo Đại hội
Đồng chí Lê Hữu Phúc –UV BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị phát biểu chỉ đạo Đại hội

Biểu dương những thành tích đã đạt được của Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Lê Hữu Phúc – Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị khẳng định: “Xứng đáng là đơn vị Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới, trong 5 năm qua tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và công nhân lao động của công ty đã đoàn kết đồng lòng, đồng sức đưa doanh nghiệp vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà đại hội Đảng bộ công ty lần thứ VI đã đề ra.

Công tác xây dựng đảng được Đảng bộ công ty TNHH MTV cao su Quảng Trị quan tâm thực hiện tốt; quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp; đã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng và kiện toàn lại tổ chức các chi bộ Đảng; từng bước đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành ý thức tự giác, việc làm thường xuyên của mỗi chi bộ, cán bộ Đảng viên.

Trong nhiều năm qua công ty đã làm tốt công tác từ thiện và an sinh xã hội trên địa bàn được nhân dân tin tưởng và ủng hộ, cùng với Tỉnh và các cấp bộ ngành trong việc đẩy nhanh chiến lược mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương”.

Đối với chiến lược phát triển bền vững của công ty trong thời gian sắp tới, đồng chí Trần Đức Thuận – UV BTV Đảng ủy, Thành viên  HĐTV VRG nhấn mạnh: Chiến lược mà Đại hội Đảng bộ công ty lần này đưa ra là sát đúng với thực tiễn, cần tập trung chỉ đạo tái cơ cấu doanh nghiệp theo hướng đầu tư có hiệu quả, thực hiện kế hoạch thanh lý – tái canh dài hạn giai đoạn 2012-2020, tái cơ cấu lại vườn cây bằng thiết bị khoa học kỹ thuật và giống mới đảm bảo cho năng suất cao, tạo tiền đề cho công ty sớm vượt qua giai đoạn khó khăn để phát triển bền vững trong giai đoạn sắp tới.

Đồng chí  Trần Đức Thuận – UV BTV Đảng ủy, Thành viên  HĐTV VRG  đã đến dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội.
Đồng chí Trần Đức Thuận – UV BTV Đảng ủy, Thành viên HĐTV VRG đã đến dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội.

Ngoài ra cần tăng cường năng lực quản trị doanh nghiệp, thực hiện cơ cấu lại cổ đông các dự án đầu tư, thoái vốn các dự án đầu tư ngoài ngành theo lộ trình và chỉ đạo của Tập đoàn; tập trung nguồn lực thanh lý tái canh – trồng mới hơn 3.000 ha cao su với kỹ thuật hiện đại và cây giống cho năng suất cao.

Bên cạnh đó cần tăng cường mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn, làm tốt công tác an sinh xã hội và hỗ trợ phát triển cao su tiểu điền trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Đồng chí Trần Đức Thuận cũng lưu ý: ” Thời gian sắp tới đối với tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức lao động của Công ty TNHH MTV cao su Quảng Trị còn nhiều khó khăn và thách thức, đòi hỏi sự đoàn kết, thống nhất cao, phát huy những thế mạnh, khắc phục hạn chế để gặt hái những thành công, hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà Đại hội lần này đã đề ra”.

[stextbox id=”stb_style_259398″]Trong nhiệm kỳ tới, một số chỉ tiêu chính được Đại hội đưa ra là: Phấn đấu đưa diện tích của công ty quản lý đến năm 2020 lên trên 5.160 ha;Tập trung chăm sóc tốt diện tích cao su KTCB, phấn đấu rút ngắn thời gian chăm sóc xuống còn 6,5 – 7 năm, tiết giảm suất đầu tư 30%.

Phấn đấu khai thác được 5.050 tấn, tỏng sản lượng thu mua 10.000 tấn, tổng sản lượng chế biến 16.550 tấn, tiêu thụ 15.050 tấn trong đó, xuất khẩu 7.500 tấn, với kim ngạch tương đương 15 triệu USD;Tổng doanh thu 745 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế 109 tỷ đồng, nộp ngân sách 45 tỷ đồng.Phấn đấu tiền lương bình quân 5,5 triệu đồng/người/tháng, thu nhập bình quân đạt 7 triệu đồng/người/tháng.

Về công tác xây dựng đảng: Xây dựng đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh 5 năm liền và trong sạch vững mạnh tiêu biểu; Phấn đấu có trên 80% các chi, đảng bộ trực thuộc đạt “trong sạch vững mạnh”; Phát triển từ 75-90 đảng viên mới.[/stextbox]

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào BCH Đảng bộ công ty nhiệm kỳ 2015- 2020 và bầu 4 đồng chí vào đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Bài, ảnh: Nguyễn Đăng Sỹ