Phát động thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp

CSVN – BTV Đảng ủy VRG vừa có Kế hoạch số 805 – KH/ĐU về việc Phát động phong trào thi đua thực hiện các công trình, sản phẩm chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ VRG lần thứ VIII, Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
Thi đua lao động sản xuất chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Ảnh: Tùng Châu
Thi đua lao động sản xuất chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Ảnh: Tùng Châu

Nội dung thi đua bao gồm: Phát động phong trào thi đua trong LĐSX, thực hiện các quy định làm việc của đơn vị, sáng tạo đề xuất các ý tưởng mới có hiệu quả trong SXKD nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh và thương hiệu của đơn vị; thi đua thực hiện tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn đảm bảo tiến độ, chất lượng và quy định; thi đua hoàn thành vượt mức kế hoạch trong SXKD, triển khai xây dựng các công trình trọng điểm đảm bảo chất lượng; đề xuất, hiến kế trong đổi mới cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển cho đơn vị trong giai đoạn mới…

Từ các phong trào thi đua, phát hiện, giới thiệu những quần chúng ưu tú để Đảng bồi dưỡng, kết nạp; chủ động đề xuất các biện pháp thực hiện tốt các nội dung trong Nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra; tích cực triển khai có hiệu quả Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW 4 góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.

Bên cạnh đó, các đơn vị đăng ký và tổ chức gắn biển các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ VRG, Đại hội Đảng bộ Khối DNTW và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

P.V