Đa dạng hóa cây trồng để nâng cao giá trị sử dụng đất

CSVN – Trong 8 kiến nghị gởi Bộ, ngành được đưa ra tại cuộc họp giữa HĐTV, Ban TGĐ và các Trưởng, Phó ban VRG thì có hai kiến nghị được quan tâm và cần được ưu tiên thực hiện. Đó là: đa dạng hóa cây trồng trên quỹ đất phát triển cao su và việc thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp.

Nâng cao hiệu quả sử dụng đất là chiến lược trọng tâm của VRG. Ảnh: N.C
Nâng cao hiệu quả sử dụng đất là chiến lược trọng tâm của VRG. Ảnh: N.C

Cần khai thác hết tiềm năng đất đai

TGĐ Trần Ngọc Thuận nhấn mạnh: “Trong giai đoạn khó khăn như hiện nay, các đơn vị phải đổi mới tư duy, có những giải pháp mang tính đột phá, nếu cứ suy nghĩ theo nếp cũ thì ngành cao su không thể phát triển được. Bình quân hàng năm, diện tích cao su đến thời kỳ thanh lý của toàn Tập đoàn là khá lớn. Thời gian kiến thiết cơ bản kéo dài 5,6 năm, chưa có sản phẩm để thu, như vậy suất đầu tư lại chồng lên suất đầu tư. Vì vậy, cần phải nâng cao giá trị sử dụng đất. Các đơn vị có thể cho tổ chức, cá nhân nào có nhu cầu thuê lại đất để trồng xen trong vườn cây kiến thiết cơ bản”.

“Mỗi năm Tập đoàn thanh lý khoảng 10.000 ha cao su già cỗi để tái canh. Chỉ cần khai thác sử dụng nửa diện tích này trong thời gian kiến thiết cơ bản 6 năm thì đã có 30.000 ha đất để trồng xen canh. Chúng ta có thể liên kết, phối hợp hay mời các tổ chức, cá nhân cùng khai thác, sử dụng quỹ đất này. Khai thác có hiệu quả sẽ góp phần tăng thêm thu nhập, tạo thêm việc làm và ổn định đời sống cho công nhân lao động”, TGĐ phân tích. Hiện nay, VRG đã cho phép một số công ty thành viên thử nghiệm đa dạng hóa cây trồng trên vườn cao su. Một vài công ty cao su ở Tây Nguyên được phép trồng cây cà phê xen trên vườn cao su.

Kiến nghị đa dạng hóa cây trồng theo hình thức trồng xen những loại cây trồng khác để nâng cao hiệu quả sử dụng đất được thống nhất cao. Ông Nguyễn Tiến Đức – TV HĐTV cho biết: “Việc đa dạng hóa cây trồng có hai hướng đi chúng ta cần nghiên cứu áp dụng. Thứ nhất, trồng xen cây trồng trong vườn cây kiến thiết cơ bản. Hoặc các đơn vị tự tổ chức sản xuất, hoặc là liên kết với các đơn vị chuyên nghiệp chuyên về cây trồng đó để cùng hợp tác. Thứ hai là thực hiện trồng xen trong dự án cao su. Có nghĩa là, trong dự án được cho phép trồng cao su có một số khu vực đất đai có độ cao, tầng dày, thổ nhưỡng có giới hạn nhất định với cây cao su, vì vậy cây cao su khó đạt được năng suất và hiệu quả tốt. Và giải pháp trồng xen cây trồng trên khu đất đó giúp tăng thêm thu nhập, không lãng phí nguồn đất”.

[stextbox id=”stb_style_259398″]Đa dạng hóa cây trồng là một trong những kiến nghị được lãnh đạo Tập đoàn quan tâm và ưu tiên kiến nghị với Bộ NN&PTNT, đề nghị Chính phủ cho phép bổ sung thêm ngành nghề.[/stextbox]

Quyết liệt trong việc tái cơ cấu

Về công tác thoái vốn ngoài ngành sản xuất chính, Tập đoàn đang tích cực triển khai quyết liệt và đã có một số kết quả nhất định. Các công ty đã thoái vốn hầu hết có lợi nhuận. Năm 2015, Tập đoàn tiếp tục triển khai theo lộ trình được Bộ phê duyệt. Tuy nhiên, trong danh mục có những công ty vừa hoàn thành việc xây dựng cơ bản, kết quả kinh doanh trong vài năm đầu chưa tốt, do vậy khó thoái vốn có hiệu quả trong giai đoạn này. Từ thực tế đó, Tập đoàn sẽ có kiến nghị với Bộ cho phép giãn tiến độ thoái vốn sau năm 2015 để có hiệu quả thoái vốn cao hơn.

Trong năm 2015, Tập đoàn dự kiến cổ phần hóa 5 công ty cao su thành viên, hiện nay đã bắt đầu triển khai các thủ tục theo quy định. Để có cơ sở xác định giá trị doanh nghiệp, Tập đoàn đang chờ thông tư liên tịch “Hướng dẫn phương pháp xác định giá trị rừng trồng, vườn cây để sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp” của Bộ NN&PTNT.

Bên cạnh đó, theo nhận định tình hình thị trường cao su năm nay, giá mủ xuống thấp và dự báo khó có sự thay đổi đột biến đến năm 2020, do vậy kết quả kinh doanh của các công ty trong hồ sơ cổ phần hóa có thể sẽ không hấp dẫn nhà đầu tư. Trong trường hợp sau khi hoàn chỉnh hồ sơ, thăm dò thị trường, nếu điều kiện bán quá bất lợi, Tập đoàn sẽ trình Chính phủ xem xét quyết định.

Minh Nhiên- Phan Thắng