Từ 2/10, miễn thuế xuất khẩu cao su tự nhiên

Kể từ hôm nay, 2/10, việc miễn thuế xuất khẩu cao su tự nhiên chính thức có hiệu lực. Như Tạp chí Cao su đã đưa tin, từ kiến nghị của Hiệp hội Cao su VN (VRA), VRG và các doanh nghiệp (DN) sản xuất, xuất khẩu (XK) cao su tự nhiên, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 111/2014/TT-BTC về việc miễn thuế XK cao su tự nhiên.

thitruong

Thông tư số 111/2014/TT-BTC quy định các mặt hàng được giảm thuế thuộc các nhóm: Cao su tự nhiên, nhựa cây balata, nhựa két, nhựa cây cúc cao su, nhựa cây họ sacolasea và các loại nhựa tự nhiên tương tự, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải (mã 40.01); Cao su tổng hợp và các chất thay thế cao su dẫn xuất từ dầu, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải; hỗn hợp của một sản phẩm bất kỳ của nhóm 40.01 với một sản phẩm bất kỳ của nhóm này, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải (mã 40.02); Cao su hỗn hợp, chưa lưu hóa, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải (mã 40.05).

Thuế suất hiện tại của các mặt hàng này là 1% và mức thuế suất mới sẽ áp dụng từ 2/10/2014.

 T.S