Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng: 4 tháng, lợi nhuận hơn 119 tỷ đồng

Trong tháng 4/2014, công ty tiêu thụ được 1.464 tấn mủ thành phẩm các loại, trong đó loại mủ chiếm tỷ lệ tiêu thụ cao nhất là SVR 10 (hơn 685 tấn), kế đến là SVR CV 60, SVR 5, SVR CV 50… Lũy kế 4 tháng đầu năm 2014, công ty tiêu thụ được 9.386 tấn mủ, đạt hơn 27% KH. Tính đến 30/4, tổng doanh thu công ty trên 453 tỷ đồng, đạt 25% KH, giá bán bình quân trên 47 triệu đồng/tấn; tính riêng tổng doanh thu ngoại tệ 17,4 triệu USD, đơn giá bình quân 2.380 USD/tấn. Tổng lợi nhuận thực hiện hơn 119 tỷ đồng, đạt 24% KH.

Do vườn cây thay lá đồng đều nên trong tháng 4 các nông trường đã xả miệng cạo. Để tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ đầu năm, phấn đấu hoàn thành và vượt mức KH khai thác sản lượng 28.600 tấn mủ, từ ngày 21 đến 26/4, toàn bộ 11 nông trường trong công ty đã tiến hành tổ chức Lễ ra quân khai thác kết hợp với Hội thi thợ giỏi thu hoạch mủ cấp nông trường.

Tính đến cuối tháng 4/2014, công ty khai thác sản lượng 2.957 tấn mủ, đạt hơn 10% KH năm; thu mua cao su tiểu điền 305 tấn, đạt 5% KH; chế biến 3.995 tấn, đạt 11% KH. Để chuẩn bị công tác tái canh trồng mới, đến 28/4, hai vườn ươm bầu (NT Thanh An và Minh Tân) đã lai tháp được 854.188 bầu, đạt 81% KH, mở băng cây sống đạt hơn 90%. Hiện nay, hai vườn giống này đang cấp bầu giống để các đơn vị tập kết làm bầu tầng lá, tính đến 28/4 cấp được 558.682 bầu.

Bình Nguyên